Vad är Nose Work?

 

Hundsporten för alla hundar och förare!


I Nose Work får hunden använda sitt absolut  bästa och frästa sinne, sitt luktsinne. Hunden lär sig känna igen och självständigt söka efter specifika dofter i miljöer med varierande svårighetsgrad. Hunden får genom att söka på olika höjder och underlag både mental och fysisk stimulans. Det krävs varken avancerad eller kostsam utrustning för att utöva Nose Work. Istället är det en aktivitet som nästintill alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för specialsök och kunskap om hur inlärningen av detta sker.

 

Nose Work är en hundsport som är inspirerad av de utmaningar som specialsökshundar möter i sitt arbete. Sporten grundades I USA av tre professionella specialsökstränare, Ron Gaunt,  Amy Herot och Jill O´Brien. Deras målsättning var att ge sällskapshundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sina hundar genom sökarbete.


I USA blev sporten snabbt populär och officiella tävlingar anordnas regelbundet av organisationen National Association of Canine Scent Work (NACSAW).

 

Nose Work utgår från värdegrunden mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Sporten är uttryckligen till för alla hundar, oavsett ras och funktionsnivå. Även reaktiva hundar tillåts tävla. Stor vikt läggs på säkerhet och att ingen hund (eller förare) ska komma till skada av annan människa, hund eller sökmiljö.


Förutom att sporten i sig själv kan ses som ett sätt att ge hunden mental och fysisk stimulans, utgår sporten från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det vill säga, det är kul för samtliga inblandade.

 

Tävling i Nose Work
Det finns tre olika tävlingsnivåer/klasser i Nose Work. Varje del består av fyra moment: inomhussök, utomhussök; fordonssök och behållarsök.

 

Olika klasser med ökade svårighetsgrad
i den första klassen (NW1) ska hunden leta reda på en doft i samtliga moment. I klass två (NW2) ska hunden leta reda på två olika dofter och i den tredje klassen (NW3), tre olika dofter. Samtliga moment genomförs på tid. I NW3 kan samtliga tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök förkomma. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren meddela domare att det inte finns någon lukt utplacerad inom tidsgränsen.

 

Doftprov (DP)
Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftddiskrimineringsprov (DDP). Under ett DDP placeras den aktuella doften i en av tolv behållare. Om ekipaget identifierar den behållare i vilken doften är gömd, tillåts ekipaget att tävla. Tanken med DDP är att det inte är etiskt att låta hunden söka efter en doft som den inte har lärt sig (tilläckligt).

 

Regler och upplägg

 

Nose Work i Sverige
I dag är vi ett antal aktörer i Sverige som erbjuder kurser Nose Work. Intresset för sporten ökar exposionsartat och inbegriper både hundägare som vill utöva sporten som en rolig aktivitet likväl hundägare som vill tävla tillsammans med sin hund. För en tillgänglig och sammanhållen sport, där officiellt tävlingar kan hållas på sikt har frågan om en nationell organisation väckts. Syftet med att starta en nationell organisation är att skapa tydliga beslutsvägar för att tillvarata medlemmarnas intresse, samt att arbeta med att sprida kunskap om hundens luktsinne och hur nosarbete kan användas för ökad mental och fysisk hälsa hos alla våras hundar.

 

 

Länkar och kontakt - Här kan du se filmer hur det går till i olika sök.


www.snwk.se (Svenska NoseWorkklubben)

www.facebook.com/svenskanoseworkklubben (Svenska NoseWorkklubben på Facebook – här följer du vad som händer!)
www.nacsw.net (Om K9 Nose Work i USA och om sporten)
www.unitednosework.com

www.k9nosework.nu (i Sverige)

www.facebook.com/LocustaDogs/ (Här följer du vad som händer på locusta, tips, träningar, tävlingar mm)

 

Våra instruktörer

Är utbildade instruktörer genom SNWK och därigenom också vidare utbildade till tävlingsdommare.

Har jobbat med att lära många ekipage från grunden till att bli framgångsrika inom nosework - ekipage färdiga för klass 3(som idag är den högsta klassen i Sverige)

 

Vill du gå kurs eller har du frågor kontakta:
Linda Höglund linda@locusta.se eller på tfn: 076-7933345

 

OBS. Anmälan är bindande och Strikt hundägaransvar gäller på alla kurser.

 

 

Tillbaka >>

 

 

Tid och pris

Intresse anmälan maila till:

linda@locusta.se

 

 

Obs. Alla våra kurser har ett strikt hundägaransvar, när du anmääler dig till en kurs är det din betalning som säkrar din plats och anmälan är då bindande och end. sjukintyg ger pengarna tillbaka.